Selasa, 04 Desember 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 26


Malarapan antuk manah tulus jagi ngayah ring sastra Bali modéren, Pasemetonan Suara Saking Bali malih ngamedalang majalah sastra Bali modéren, lan sane mangkin sampun nanjek édisi XXVI. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 25

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 25

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXv. Ring édisi XXV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Rabu, 07 November 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 24

Majalah Suara Saking Bali Edisi 24

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXIV. Ring édisi XXIV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Rabu, 05 September 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 23

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 23

Séptémber 2018, Suara Saking Bali ngamedalang majalah sastra Bali modéren Suara Saking Bali edisi XXIII. Jurnal puniki pacang kamedalang ngasasih a pisan. Sané arsa rarisang download baan klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambare ring ajeng anggen downloadShare:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 22

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 22


Ring bulan Agustus 2018 puniki, Suara Saking Bali ngamedalang majalah sastra Bali modéren édisi XXII. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambare ring ajeng anggen downloadShare:

Durus "Like"