Jumat, 15 Juni 2018

Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali Édisi 19

Cover Jurnal Suara Saking Bali Edisi 19
Nénten karasa, Jurnal Sastra Bali Modéren mangkin sampun kantos édisi XIX. Lan ring édisi XIX puniki Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Durus "Like"