Selasa, 28 Februari 2017

Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali Édisi 5

Cover Suara Saking Bali Edisi 5

Ring galahé sané becik puniki, Pasemetonan Suara Saking Bali malih ngamedalang jurnal sastra Bali modéren édisi V. Ring jurnal puiniki madaging makudang-kudang kakawian mabasa Bali. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download


Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Durus "Like"