Sabtu, 29 Desember 2018

Cokorda Darma


Cokorda Darma wantah novel adaptasi saking Don Quixotte, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Pusat Bahasa Departemén Pendidikan Nasional
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Tresnané Mabunga Mati


Tresnane Mabunga Mati wantah pupulan puisi kakawian Made Suweta Aryawan, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Provinsi Bali warsa 2012. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Bébék Punyah


Pupulan puisi puniki kakawi olih Made Taro, lan kamedalang utawi kamijilang warsa 2004. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Sabdaning Sepi


Pupulan Puisi Sabdaning Sepi kakawi antuk IBW Widiasa Keniten lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Denpasar
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Kembang Rampe Kesusastraan Bali Anyar Wewidangan 2


Cakepan puniki kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus lan kamedalang utawi kamijilang warsa 1978. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Durus "Like"